17 เมษายน 2562 พิษณุโลกโดนพายุฤดูร้อนถล่มบ้านพัง 105 หลัง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_374576/

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยถึงผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มในพื้นที่ว่า ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นได้รับความเสียหาย ประกอบด้วยอำเภอบางระกำ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง อำเภอนครไทย และอำเภอวังทอง รวม 7 อำเภอ 20 ตำบล 48 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 105 หลัง ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือ อำเภอบางระกำ แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหากพบความเสียหายที่รุนแรง เตรียมจัดงบช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาดูแลแก้ไขระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้การได้ เหล่ากาชาดได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ทั้งนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก เฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ติดตามการแจ้งเตือนของทางภาครัฐอย่างใกล้ชิด